ΤΖΑΚΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

τζακι αιθανολης

Τζάκια Βιοαιθανόλης

Τα τζάκια βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης είναι μια ξεχωριστή κατηγορία εστιών χωρίς καμινάδα. Είναι προϊόντα που έχουν βγει αρκετά πρόσφατα στην αγορά και καθώς η καύση τους βασίζεται στην αιθανόλη ή στην αιθυλική αλκοόλη το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι πως δεν απαιτούν εξαερισμό.

Επειδή τα τζάκια καύσης οινοπνεύματος δεν χρειάζονται εξαερισμό, έχουν χαμηλή συντήρηση, αλλά πρέπει να ξαναγεμίζονται όταν εξαντλείται η καύσιμη ύλη. Η καθαρή αιθανόλη τείνει να δημιουργήσει μια πιο μπλε φλόγα σε σύγκριση με την πιο χρυσή φλόγα που παράγεται από την ισοπροπυλική αλκοόλη.

Το χαρακτηριστικό της χρήσης αιθυλικής αλκοόλης ως καύσιμο είναι πως αποτελεί μία από τις πιο καθαρές μορφές καύσιμης ύλης που διατίθενται στην αγορά. Παράγει κυρίως υδρατμούς, διοξείδιο του άνθρακα και ιχνοστοιχεία μονοξειδίου του άνθρακα που είναι πολύ χαμηλότερα από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Ωστόσο, ένα δωμάτιο με τζάκι που καίει αιθυλική αλκοόλη είναι σημαντικό να έχει επαρκή μηχανικό ή φυσικό αερισμό, όπως κεντρικό κλιματισμό ή παράθυρα.

τζακια χωρις καπνοδοχο

Τζάκια χωρίς καμινάδα

Το βασικό πλεονέκτημα που έχουν οι εστίες βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης είναι πως πρόκειται ουσιαστικά για τζάκια χωρίς καμινάδα. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να ενταχθούν σε χώρους που δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με καπνοδόχο και το μέγεθός τους μπορεί να είναι περιορισμένο. Είναι λοιπόν εύκολα στην εγκατάσταση ακόμα και σε σημεία της κατοικίας που δε θα ήταν εφικτό να ενταχθεί ένα τζάκι μέχρι τώρα αν δεν είχε υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη, όπως για παράδειγμα σε ένα υπνοδωμάτιο.

Τα μειονεκτήματα των εστιών καύσης αιθυλικής αλκοόλης είναι ότι η καύσιμη ύλη είναι πιο ακριβή σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες καύσιμες ύλες. Επίσης η φλόγα που παράγουν είναι συνήθως περιορισμένη και η θερμαντική τους ικανότητα δε μπορεί να προσεγγίσει την αντίστοιχη άλλων αποδοτικών ειδών τζακιού, όπως τα ενεργειακά τζάκια ή τα τζάκια αερίου.

ΤΖΑΚΙ ή ΣΟΜΠΑ

Είτε σόμπα pellet, είτε ξυλόσομπα, αυτή η μορφή θέρμανσης μπορεί να είναι επίσης αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα αν η επιλογή της σόμπας γίνει με ορθολογισμό και ωριμότητα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΟΜΠΩΝ