ΤΖΑΚΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

τζακι αεριου

Τζάκια Αερίου

Τα τζάκια αερίου καίνε φυσικό αέριο ή προπάνιο αντί για ξύλο. Το φυσικό αέριο είναι λιγότερο ακριβό από το προπάνιο και παράγει περίπου 5% περισσότερη θερμότητα, οπότε αξίζει να επιλέξτε άλλες μορφές αερίων καύσης μόνο όταν το φυσικό αέριο δεν είναι διαθέσιμο. Οι μονάδες καύσης αερίου υψηλής ποιότητας είναι εύχρηστες, απαιτώντας μόνο το πάτημα ενός κουμπιού και να γυρίσετε ή να μετακινήσετε ένα διακόπτη για να τις ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

Τα τζάκια αερίου είναι διαθέσιμα σε πολλές διαφορετικές μορφές, όπως διακοσμητικά συστήματα με φυσικό αέριο που έχουν απομίμηση καυσόξυλων ή ένθετα άμεσου εξαερισμού, κλειστά τζάκια και αυτόνομες σόμπες. Τα περισσότερα τζάκια και σόμπες αερίου μπορούν να λειτουργούν θερμοστατικά ή με τηλεχειρισμό και δεν χρειάζονται άμεση σύνδεση με εξωτερική ηλεκτρική ενέργεια.

gas fireplace

Τζάκια Άμεσου Εξαερισμού

Τα περισσότερα τζάκια αερίου που πωλούνται σήμερα είναι τζάκια με απευθείας εξαερισμό. Τα τζάκια με απευθείας εξαερισμό αποδίδουν αποτελεσματικά τη θερμότητα. Περίπου το 70% της παραγόμενης θερμότητας παραμένει στο σπίτι. Τα σταθερά γυάλινα πλαίσια καλύπτουν τις εστίες άμεσου εξαερισμού (η εστία είναι το κύριο άνοιγμα του τζακιού όπου καίγεται η φωτιά). Αυτά τα σταθερά γυάλινα πλαίσια εξασφαλίζουν ότι ο θερμαινόμενος αέρας δεν διαφεύγει από τον καπναγωγό, όπως συμβαίνει με ένα ανοιχτό τζάκι καύσης ξύλου.

Το τζάκι άμεσου εξαερισμού περιλαμβάνει ένα σύστημα εξαερισμού δύο χώρων - σχηματίζοντας ένα μέρος για την καύση και ένα ξεχωριστό μέρος για την απόδοση του θερμού αέρα. Το τμήμα καύσης του συστήματος φέρνει εξωτερικό αέρα ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει τη φλόγα. Το τμήμα καυσαερίων του συστήματος απευθείας εξαερισμού λαμβάνει τα αέρια καύσης που δημιουργούνται από τη φωτιά προς τα έξω.

Ένα πλεονέκτημα που έχει ένα τζάκι αερίου άμεσου εξαερισμού είναι ότι το σύστημα εξαερισμού μπορεί να πάει μέσω των τοίχων ή της οροφής, έτσι υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί ως προς το πού μπορούν να εγκατασταθούν αυτά τα τζάκια.

Κάτι άλλο που οι άνθρωποι εκτιμούν σε ένα τζάκι αερίου άμεσου εξαερισμού είναι ότι η φλόγα έχει ένα αυθεντικό κιτρινωπό χρώμα, παρόμοιο με τις φλόγες που βγάζουν τα παραδοσιακά τζάκια.

Ένα άλλο υπέρ των τζακιών άμεσου εξαερισμού είναι ότι είναι πλήρως σφραγισμένα και δε χρησιμοποιούν αέρα μέσα από το σπίτι.

Μεγάλο μέρος του κοινού θεωρεί τη σφραγισμένη γυάλινη πρόσοψη των τζακιών απευθείας εξαερισμού ως μειονέκτημα. Τα τζάκια αυτά παράγουν συνήθως μια φλόγα μικρότερη τις αντίστοιχες μιας τυπικής εστίας. Και τέλος, η θέση και η εμφάνιση των κεραμικών κορμών σε ένα τζάκι άμεσου εξαερισμού συνήθως δε μπορεί να αλλάξει χωρίς να επηρεαστεί η απόδοση της καύσης.

ΤΖΑΚΙ ή ΣΟΜΠΑ

Είτε σόμπα pellet, είτε ξυλόσομπα, αυτή η μορφή θέρμανσης μπορεί να είναι επίσης αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα αν η επιλογή της σόμπας γίνει με ορθολογισμό και ωριμότητα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΟΜΠΩΝ