ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΣΕΤΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

Κασέτα Τζακιού

Η συσκευή που στην αγορά προτείνεται συχνά με τον όρο κασέτα τζάκιου, είναι στην ουσία μία ενεργειακή ένθετη εστία, η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να μετατρέψει το ανοιχτό σας τζάκι σε ενεργειακό. Το είδος αυτό το αποκαλούν κασέτα τζακιού, γιατί στην ουσία πρόκειται για ένα κλειστό ενεργειακό τζάκι που έρχεται να ενταχθεί μέσα στο κενό της ανοιχτής εστίας. Η κασέτα τζακιού εγκαθίσταται στη θέση του ανοίγματος που άφηνε το συμβατικό τζάκι και το μετατρέπει ουσιαστικά σε ενεργειακό, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή η ιδιότητα εξασφαλίζει.

Οι ενεργειακές ένθετες εστίες, είναι ο πιο άμεσος και εύκολος τρόπος για να αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά ένα παλαιό ανοιχτό τζάκι. Πέρα από το κομμάτι του σχεδιασμού που μπορεί να καλύψει διαφορετικά γούστα και απαιτήσεις, υπάρχουν στην αγορά συσκευές από μαντέμι, και άλλες που ως βασικό υλικό κατασκευής έχουν το ατσάλι. Υπάρχουν κασέτες που αποδίδουν τη θερμότητα με τη φυσική ροή του ζεστού αέρα και υπάρχουν συσκευές που χρησιμοποιούν ένα ή και δύο μοτέρ για να εντείνουν την κυκλοφορία του θερμού αέρα στον χώρο. Οι σύγχρονες ένθετες εστίες έχουν επίσης πρακτικές διευκολύνσεις για τη χρήση τους, όπως ψηφιακούς θερμοστάτες και συρτάρια για την ευκολότερη συλλογή της στάχτης.

ΤΖΑΚΙ ΚΑΣΕΤΑ

Ενεργειακά τζάκια κασέτες - Τοποθέτηση και πλεονεκτήματα

Τα ενεργειακά τζάκια κασέτες όταν εγκατασταθούν σωστά έχουν ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα ενός αερόθερμου ενεργειακού τζακιού. Όπως συμβαίνει με τα σύγχρονα ενεργειακά τζάκια, μετά την εγκατάσταση η ένθετη εστία θα σας αποδίδει πολύ περισσότερη θερμότητα στον χώρο, θα έχετε σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καυσίμων λόγω της υψηλής απόδοσης, και βέβαια θα έχετε την αυξημένη ασφάλεια που σας προσφέρει το κλειστό σύστημα καύσης με την πυράντοχη πόρτα που δεν αφήνει ούτε κάπνα, ούτε καύτρες, ούτε σπίθες να ξεφύγουν από τον θάλαμο του τζακιού προς τον χώρο σας.

Όπως είναι λογικό για να είναι επιτυχημένη μια μετατροπή ανοιχτού τζακιού σε ενεργειακό, δε φτάνει μόνο η αγορά της καλύτερης δυνατής ένθετης εστίας. Πρέπει να γίνει με προσοχή η τοποθέτηση της κασέτας τζακιού από ένα ειδικευμένο και ικανό συνεργείο εγκατάστασης. Η συσκευή συνήθως ακουμπάει στον χώρο που βρισκόταν η ανοιχτή παλαιά εστία και βέβαια γίνεται αξιοποίηση της υφιστάμενης καπνοδόχου, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή σύνδεση με το τζάκι κασέτα. Επειδή όπως είναι λογικό αν δεν υπάρξει μέριμνα θα υπήρχαν διάκενα μεταξύ της κασέτας και του εξωτερικού περιβλήματος του χτιστού τζακιού, το συνεργείο που θα κάνει την τοποθέτηση, αναλαμβάνει να καλύψει τον χώρο με την κατάλληλη μόνωση και κατόπιν να χρήσιμοποιήσει τα απαραίτητα υλικά και τις τεχνικές που θα εξασφαλίσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Εφόσον η εγκατάσταση γίνει σωστά, οι χρήστες του χώρου θα μπορούν να απολαμβάνουν τη ζέστη και τη θαλπωρή που θα προσφέρει το νέο τζάκι κασέτα για καιρό.

ΤΖΑΚΙ ή ΣΟΜΠΑ

Είτε σόμπα pellet, είτε ξυλόσομπα, αυτή η μορφή θέρμανσης μπορεί να είναι επίσης αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα αν η επιλογή της σόμπας γίνει με ορθολογισμό και ωριμότητα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ